Včelí matky - linie a původ

Systematické zařazení nabízených matek

Druh - včela medonosná
plemeno - včela kraňská
typ - alpský
kmen - česká kraňka - linie Carnica Cimala


Linie "Carnica Cimala"

Ves Pusté Žibřidovice (Wüst Seibersdorf) patřila na začátku 19. století pod velkolosinské panství, které v roce 1802 získali do svého majetku Lichtenštejnové. Podle včelařských zvěstí si majitelé panství pro práce v místních lesích přivedli dřevorubce z Alp. A ti si s sebou údajně dovezli i včely. Mohlo tehdy jít už o první dovoz kraňky do zdejšího regionu. Dovezená včelstva se během 150 let promísila s místní včelou a musela prokázat velkou odolnost pro přežití ve zdejších tvrdých podmínkách. Nejtěžší zkouškou musela včelstva projít po odsunu německého obyvatelstva v roce 1945. Včelstva zde zůstala a ta co přežila, dala základ místní populaci včel. Část těchto včelstev byla soustředěna v roce 1955 na Pekařově, kde od roku 1959 vznikl Pokusný včelín Výzkumného ústavu včelařského. Tato včelstva byla na přelomu 60. a 70. let 20. století cíleně pokřížena s dovezenou alpskou kraňkou.

Poprvé jsem se s těmito včelstvy setkal v roce 1993 a byl ohromen jejich obrovskou vitalitou. Od té doby z tohoto genetického základu šlechtíme linii včel, která odpovídá našim chovatelským kritériím. Tento původní plemenný materiál chráníme vytvořeným chovatelským okrskem a dlouholetým šlechtěním se snažíme udržet původní vlastnosti zdejší včely. Tuto linii jsme pojmenovali „Carnica Cimala“, protože se jí v našich horských podmínkách velice daří. Proto vybíráme k chovu matky, které po prvním jarním proletu začnou prudce klást a dokážou na první jarní snůšku vytvořit silné včelstvo. Plemenné včelstvo obsedá při první jarní kontrole 10 až 12 plástů.
Matka linie Carnica Cimala před označením Matka linie Carnica Cimala označená Matka linie Carnica Cimala Matka linie Carnica Cimala
Home | Kontakt Doporučujeme: PROFISTROJE.CZ  Soukromá výuka jazyků © 2001-2023 Ing. Pavel Cimala