Eurodadant

Ing. Vladimír Řeháček Nedílnou součástí našeho včelařského života se stal můj učitel a posléze kolega z Nasavrk Ing. Vladimír Řeháček, který mi pomohl v orientaci ve včelařské problematice a získal mne pro včelaření v Eurodadantu.

Poprvé mne Ing. Řeháček seznámil se včelařením v Eurodadantu v roce 1982 a svůj první úl jsem si podle jeho vzoru vyrobil v roce 1987. Od té doby jsem se snažil osvojit si metodiku Ing. Řeháčka a aplikovat ji na větší množství včelstev. V současné době máme v Eurodadantech 170 včelstev.

Eurodadant vychází z celosvětově rozšířeného úlu Dadant a jeho evropské verze Dadant-Blatt. Jde o velký úl s vysokým rámkem v plodišti a polorámkem v medníku, který je přizpůsoben klimatickým a přírodním podmínkám střední Evropy. Výhoda dvojí rámkové míry využívá přirozené vlastnosti matek přednostně zakládat velké plástové plochy. Pokud matce poskytneme v plodišti plochu ke kladení cca 27O dm2, matka nemá potřebu klást do polorámků. Abychom nemuseli používat mateří mřížku, je třeba dodržovat další zásady včelaření v Eurodadantu vycházející z metodiky.
Eurodadant
Výhody vysokého rámku v plodišti:
  • rychlý jarní rozvoj
  • oddělení plodu od medných zásob
  • při rozšiřování plodového tělesa nedochází k jeho trhání

Výhody nízkého rámku v medníku:
  • uložení medu v panenském díle
  • snadnější manipulace s medným polonástavkem
  • dobré oddělení zralého a nezralého medu
  • získávání druhových medů
Home | Kontakt Doporučujeme: PROFISTROJE.CZ  Soukromá výuka jazyků © 2001-2023 Ing. Pavel Cimala