Včelí med · včelí matky


Vítejte na stránkách rodinné včelí farmy, jejíž včelnice jsou rozmístěny na loukách a v lesích mezi masivem Králického Sněžníku a Hrubého Jeseníku.

Naše včelstva jsou schopna prosperovat v náročných klimatických a přírodních podmínkách

Hlavními produkty naší farmy jsou včelí matky a druhové medy.

Krajina mezi oběma horskými útvary je poseta pastvinami, loukami a smíšenými lesy. Naše včelnice se nacházejí v nadmořské výšce 500-730 metrů. Krajina zde není intenzivně zemědělsky využívána a zdroje snůšky jsou závislé pouze na nabídce luk a lesů. Díky rozmístění včelnic v krajině, můžeme využívat více zdrojů snůšky a nabídnout vám široký sortiment druhů medu.

Chov včelích matek vychází z linií, jejichž včelstva jsou schopna prosperovat v náročných klimatických a přírodních podmínkách.

Home | Kontakt Doporučujeme: PROFISTROJE.CZ  Soukromá výuka jazyků © 2001-2024 Ing. Pavel Cimala